Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Năm, 14/05/2015 - 14:31:25
Tuần 64 - 65

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-05-2015

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ BA

26 -05-2015

Thiết kế Brochure (7)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

THỨ NĂM

21 -05-2015

Thiết kế Brochure (6)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ NĂM

28 -05-2015

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

THỨ BẢY

23 -05-2015


Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ BẢY

30 -05-2015

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK brochure & catalog cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2015

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ HAI

25-05-2015

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

THỨ TƯ

20-05-2015

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ TƯ

27-05-2015

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

THỨ SÁU

22-05-2015

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ SÁU

29-05-2015

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL6

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.