Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 10/04/2015 - 09:18:04
Tuần 60 - 61

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

14-04-2015

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ BA

21 -04-2015

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

THỨ NĂM

16 -04-2015

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ NĂM

23 -04-2015

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

18 -04-2015

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Lịch – Thiệp cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

THỨ BẢY

25 -04-2015

Thiết kế Brochure (1)

Gv:Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-04-2015

TK Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

THỨ HAI

20-04-2015

TK Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL6

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

15-04-2015

TK Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

 

THỨ TƯ

22-04-2015

TK Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

THỨ SÁU

17-04-2015

TK Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

 

THỨ SÁU

24-04-2015

TK Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.