Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 24/04/2015 - 10:08:59
Tuần 62 - 63

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

05-05-2015

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ BA

12 -05-2015

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

THỨ NĂM

07 -05-2015

Thiết kế Brochure (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ NĂM

14 -05-2015

Thiết kế Brochure (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

THỨ BẢY

09 -05-2015

Thiết kế Brochure (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Lịch – Thiệp cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ BẢY

16 -05-2015

Thiết kế Brochure (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-05-2015

Tâm Lý Khách Hàng (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ HAI

11-05-2015

Tâm Lý Khách Hàng (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

THỨ TƯ

06-05-2015

Tâm Lý Khách Hàng (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ TƯ

13-05-2015

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

THỨ SÁU

08-05-2015

Tâm Lý Khách Hàng (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Lịch – Thiệp cho thường trực trung tâm

CL6

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

15-05-2015

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.