Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 27/03/2015 - 10:36:58
Tuần 58 - 59

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

31-03-2015

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4

 

THỨ BA

07 -04-2015

Thiết kế Lịch - Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ NĂM

02 -04-2015

Thiết kế Lịch - Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ NĂM

09 -04-2015

Thiết kế Lịch - Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

THỨ BẢY

04 -04-2015

Thiết kế Lịch - Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ BẢY

11 -04-2015

Thiết kế Lịch - Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-03-2015

TK Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

THỨ HAI

06-04-2015

TK Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

THỨ TƯ

01-04-2015

TK Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure cho thường trực trung tâm

CL6

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

08-04-2015

TK Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

THỨ SÁU

03-04-2015

TK Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

THỨ SÁU

10-04-2015

TK Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.