Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Năm, 09/07/2015 - 11:56:46
Tuần 72 - 73

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

21-07-2015

TK Giao Diện Website(3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BA

28 -07-2015

TK Giao Diện Website(6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ NĂM

23 -07-2015

TK Giao Diện Website(4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ NĂM

30 -07-2015

TK Giao Diện Website(7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ BẢY

25-07-2015

TK Giao Diện Website(5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ BẢY

01 -08-2015

TK Giao Diện Website(8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-07-2015

TK Giao diện Website (11)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ HAI

27-07-2015

TK Giao diện Website (14)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

THỨ TƯ

22-07-2015

TK Giao diện Website (12)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ TƯ

29 -07-2015

TK Giao diện Website (15)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

THỨ SÁU

24-07-2015

TK Giao diện Website (13)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ SÁU

31-07-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.