Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 27/03/2015 - 10:38:16
Tuần 75 - 76

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-03-2015

TK giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

THỨ HAI

06-04-2015

TK giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

THỨ TƯ

01-04-2015

TK giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

THỨ TƯ

08-04-2015

TK giao diện Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 

THỨ SÁU

03-04-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

10-04-2015

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

 

Lớp GD24-B & GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-03-2015

Thiết kế Website(15)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ HAI

06-04-2015

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

THỨ TƯ

01-04-2015

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

 

THỨ TƯ

08-04-2015

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

THỨ SÁU

03-04-2015

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

 

THỨ SÁU

10-04-2015

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.