Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 09/01/2015 - 14:43:51
Tuần 67 - 68

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-01-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

19-01-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

14-01-2015

Copyrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL6

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

21-01-2015

Copyrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

THỨ SÁU

16-01-2015

Copyrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ SÁU

23-01-2015

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

Lớp GD24-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-01-2015

Portfolio(1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Lich – Thiệp cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

19-01-2015

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

14-01-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

21-01-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

16-01-2015

Portfolio(2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Copywrite cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

23-01-2015

Portfolio(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

Lớp GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-01-2015

Portfolio(1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Lich – Thiệp cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

19-01-2015

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

14-01-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

21-01-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

16-01-2015

Portfolio(2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Copywrite cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

23-01-2015

Portfolio(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.