Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 30/10/2014 - 14:18:44
Tuần 57 - 58

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-11-2014

Thiết kế Poster (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL6

 

THỨ HAI

10-11-2014

Thiết kế Poster (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL6

THỨ TƯ

05-11-2014

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6

 

THỨ TƯ

12-11-2014

Thiết kế Brochure - Catolog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực Trung Tâm

CL6

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

07-11-2014

Thiết kế Poster (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL6

 

THỨ SÁU

14-11-2014

Thiết kế Poster (5)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL6

 

Lớp GD24-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-11-2014

Thiết kế Poster (5)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

THỨ HAI

10-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

05-11-2014

Thiết kế Poster(6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL9

 

THỨ TƯ

12-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

07-11-2014

Thiết kế Poster(7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL9

 

THỨ SÁU

14-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Poster cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-11-2014

Thiết kế Poster (5)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

THỨ HAI

10-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

05-11-2014

Thiết kế Poster(6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL9

 

THỨ TƯ

12-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

07-11-2014

Thiết kế Poster(7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL9

 

THỨ SÁU

14-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Poster cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.