Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 28/11/2014 - 09:47:37
Tuần 61 - 62

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Poster cho thường trực Trung Tâm

CL6

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

08-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

THỨ TƯ

03-12-2014

Thiết kế Brochure - Catolog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

THỨ TƯ

10-12-2014

Thiết kế Brochure - Catolog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

THỨ SÁU

05-12-2014

Thiết kế Brochure - Catolog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

THỨ SÁU

12-12-2014

Thiết kế Brochure - Catolog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

Lớp GD24-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

08-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

03-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

10-12-2014

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

05-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

12-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

Lớp GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

08-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

03-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

10-12-2014

Lớp Nghỉ

THỨ SÁU

05-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

12-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.