Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Sáu, 23/01/2015 - 11:30:49
Tuần 69 -70

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-01-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

02-02-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

28-01-2015

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ TƯ

04-02-2015

Cúp điện

Nộp bài TK Copywrite cho thường trực Trung Tâm

CL6
Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

30-01-2015

Lớp nghỉ

CL6

 

THỨ HAI

06-02-2015

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan


CL6

 

Lớp GD24-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-01-2015

Portfolio(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ HAI

02-02-2015

Lớp nghỉ

Nộp bài TK Portfolio cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

28-01-2015

Thiết kế Website(1)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL9

 

THỨ TƯ

04-02-2015

Thiết kế Website(3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL9

THỨ SÁU

30-01-2015

Thiết kế Website(2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL9

 

THỨ SÁU

06-02-2015

Lớp nghỉ

 

 

 

 

 

Lớp GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-01-2015

Portfolio(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ HAI

02-02-2015

Lớp nghỉ

Nộp bài TK Portfolio cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

28-01-2015

Thiết kế Website(1)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL9

 

THỨ TƯ

04-02-2015

Thiết kế Website(3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL9

THỨ SÁU

30-01-2015

Thiết kế Website(2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL9

 

THỨ SÁU

06-02-2015

Lớp nghỉ

 

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.