Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 13/03/2015 - 09:03:05
Tuần 73 - 74

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-03-2015

TK giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

THỨ HAI

23-03-2015

Lớp Nghỉ

 

THỨ TƯ

18-03-2015

TK giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

THỨ TƯ

25-03-2015

TK giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

THỨ SÁU

20-03-2015

TK giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

THỨ SÁU

27-03-2015

TK giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

Lớp GD24-B & GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-03-2015

Thiết kế Website(9)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ HAI

23-03-2015

Thiết kế Website(12)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ TƯ

18-03-2015

Thiết kế Website(10)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ TƯ

25-03-2015

Thiết kế Website(13)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ SÁU

20-03-2015

Thiết kế Website(11)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ SÁU

27-03-2015

Thiết kế Website(14)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.