Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 14/11/2014 - 09:48:53
Tuần 59 - 60

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-11-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

24-11-2014

Thiết kế Poster (7)

Gv:Khấu Thị Ngọc Trân

CL6

THỨ TƯ

19-11-2014

Thiết kế Brochure - Catolog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

THỨ TƯ

26-11-2014

Thiết kế Brochure - Catolog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

THỨ SÁU

21-11-2014

Thiết kế Poster (6)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL6

 

THỨ SÁU

28-11-2014

Lớp nghỉ


 

Lớp GD24-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

24-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

19-11-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

26-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

21-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

28-11-2014

Thiết kế Tạp Chí(1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

Lớp GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

24-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

19-11-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

26-11-2014


Thiết kế Brochure – Catolog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

21-11-2014

Thiết kế Brochure – Catolog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

28-11-2014

Thiết kế Tạp Chí(1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.