Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 06/02/2015 - 10:44:50
Tuần 71 - 72

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-03-2015

TK giao diện Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL6

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

09-03-2015

TK giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

THỨ TƯ

04-03-2015

TK giao diện Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

THỨ TƯ

11-03-2015

TK giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

THỨ SÁU

06-03-2015

TK giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

THỨ HAI

13-03-2015

TK giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL6

 

Lớp GD24-B & GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-03-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

09-03-2015

Thiết kế Website(6)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ TƯ

04-03-2015

Thiết kế Website(4)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ TƯ

11-03-2015

Thiết kế Website(7)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ SÁU

06-03-2015

Thiết kế Website(5)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ HAI

13-03-2015

Thiết kế Website(8)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.