Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 26/12/2014 - 10:12:24
Tuần 65 - 66

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

 

THỨ HAI

05-01-2015


Thiết kế Tạp Chí(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Lịch – Thiệp cho thường trực Trung Tâm

CL6

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

31-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

THỨ TƯ

07-01-2015

Thiết kế Tạp Chí(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

THỨ SÁU

02-01-2015

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ SÁU

09-01-2015

Copyrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

Lớp GD24-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ HAI

05-01-2015

Thiết kế Lịch – Thiệp(5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

THỨ TƯ

31-12-2014

Copywrite(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ TƯ

07-01-2015

Copywrite(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ SÁU

02-01-2015

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ SÁU

09-01-2015

Copywrite(5)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 
CL9

 

Lớp GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ HAI

05-01-2015

Thiết kế Lịch – Thiệp(5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL13

THỨ TƯ

31-12-2014

Copywrite(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ TƯ

07-01-2015

Copywrite(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ SÁU

02-01-2015

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ SÁU

09-01-2015


Copywrite(5)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9


 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.