Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 12/12/2014 - 14:30:16
Tuần 63 - 64

Lớp GD24-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

 

THỨ HAI

22-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

THỨ TƯ

17-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

THỨ TƯ

24-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

THỨ SÁU

19-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(2)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure cho thường trực Trung Tâm

CL6

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

26-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

Lớp GD24-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

22-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

17-12-2014

Copywrite(1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ TƯ

24-12-2014

Copywrite(2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ SÁU

19-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ SÁU

26-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

Lớp GD24-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-12-2014

Thiết kế Tạp Chí(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

22-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

17-12-2014

Copywrite(1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ TƯ

24-12-2014

Copywrite(2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ SÁU

19-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ SÁU

26-12-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.