Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 28/11/2014 - 09:34:58
Tuần 78 - 79

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-12-2014

Lớp Nghỉ

 

 

THỨ HAI

08-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

03-12-2014

Thiết kế Website (14)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

THỨ TƯ

10-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

05-12-2014

Thiết kế Website (15)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

THỨ SÁU

12-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

Nộp bài TK Website cho thường trực Trung Tâm

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD23-B & GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

08-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

03-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

10-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

05-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

12-12-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.