Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 14/11/2014 - 09:49:48
Tuần 76 - 77

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-11-2014

Lớp Nghỉ

 

 

THỨ HAI

24-11-2014

Lớp Nghỉ

 

THỨ TƯ

19-11-2014

Thiết kế Website (10)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

THỨ TƯ

26-11-2014

Thiết kế Website(12)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

THỨ SÁU

21-11-2014

Thiết kế Website (11)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

THỨ SÁU

28-11-2014

Thiết kế Website(13)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

Lớp GD23-B & GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-11-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

24-11-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

19-11-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

26-11-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

21-11-2014

Thực hiện Đồ Án TN

Nộp bài TK Lịch – Thiệp cho thường trực Trung Tâm

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

28-11-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.