Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Sáu, 17/10/2014 - 09:50:35
Tuần 72 - 73

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-10-2014

Portfolio(4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL4

 

THỨ HAI

27-10-2014

Lớp Nghỉ

 

THỨ TƯ

22-10-2014

Thiết kế Website(1)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

THỨ TƯ

29-10-2014

Thiết kế Website(3)

Gv: Lai Văn Đồng

Nộp bài Portfolio cho thường trực Trung Tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

24-10-2014

Thiết kế Website(2)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

THỨ SÁU

31-10-2014

Thiết kế Website(4)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

Lớp GD23-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-10-2014

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ HAI

27-10-2014

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ TƯ

22-10-2014

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ TƯ

29-10-2014

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ SÁU

24-10-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL8

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

31-10-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

Lớp GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-10-2014

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ HAI

27-10-2014

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ TƯ

22-10-2014

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ TƯ

29-10-2014

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ SÁU

24-10-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL8

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

31-10-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.