Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Sáu, 03/10/2014 - 10:12:39
Tuần 70 -71

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-10-2014

Thiết kế Tạp Chí(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

THỨ HAI

13-10-2014

Portfolio(1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

08-10-2014

 Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

15-10-2014

Portfolio(2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL4

THỨ SÁU

10-10-2014

Copywrite(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ SÁU

17-10-2014

Portfolio(3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

Nộp bài Copywrite cho thường trực Trung Tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD23-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure & Catolog cho thường trực Trung Tâm

CL8

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

13-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

08-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

15-10-2014

Lớp Nghỉ

THỨ SÁU

10-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

17-10-2014


Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng


CL8 

 

Lớp GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure & Catolog cho thường trực Trung Tâm

CL8

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

13-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

08-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

15-10-2014

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

10-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

17-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng


CL8 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.