Hôm nay, Thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020
Thứ Sáu, 25/07/2014 - 09:40:00
Tuần 60 & 61

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-07-2014

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

THỨ HAI

04-08-2014

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

THỨ TƯ

30-07-2014

Thiết kế Poster (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ TƯ

06-08-2014

Thiết kế Poster (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ SÁU

01-08-2014

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

THỨ SÁU

08-08-2014

Thiết kế Brochure & Catolog(1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

Lớp GD23-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-07-2014

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL3

 

THỨ HAI

04-08-2014

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL3

THỨ TƯ

30-07-2014

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL3

 

THỨ TƯ

06-08-2014

Thiết kế Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

THỨ SÁU

01-08-2014

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL3

 

THỨ SÁU

08-08-2014

Thiết kế Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

Lớp GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-07-2014

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL3

 

THỨ HAI

04-08-2014

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL3

THỨ TƯ

30-07-2014

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL3

 

THỨ TƯ

06-08-2014

Thiết kế Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

THỨ SÁU

01-08-2014

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL3

 

THỨ SÁU

08-08-2014

Thiết kế Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.