Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Sáu, 22/08/2014 - 09:26:35
Tuần 64 & 65

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-08-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ HAI

01-09-2014

Nghỉ Lễ

 

THỨ TƯ

27-08-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ TƯ

03-09-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Brochure & Catalog cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

29-08-2014

Lớp nghỉ


 

THỨ SÁU

05-09-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

Lớp GD23-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-08-2014

Thiết kế Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ HAI

01-09-2014

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

27-08-2014

Thiết kế Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ TƯ

03-09-2014

Thiết kế Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

THỨ SÁU

29-08-2014

Thiết kế Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ SÁU

05-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

Lớp GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-08-2014

Thiết kế Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ HAI

01-09-2014

Nghỉ lễ

CL3

THỨ TƯ

27-08-2014

Thiết kế Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ TƯ

03-09-2014

Thiết kế Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

THỨ SÁU

29-08-2014

Thiết kế Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ SÁU

05-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.