Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Sáu, 05/09/2014 - 10:24:25
Tuần 66 & 67

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-09-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ HAI

15-09-2014

Thiết kế Tạp Chí(1)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK lịch thiệp cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

10-09-2014

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

17-09-2014

Thiết kế Tạp Chí(2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ SÁU

12-09-2014

Copywrite(1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ SÁU

19-09-2014

Copywrite(2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

Lớp GD23-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

15-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

10-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

17-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

12-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

19-09-2014

Thiết kế Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

Lớp GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

15-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

10-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

17-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

12-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

19-09-2014

Thiết kế Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.