Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Sáu, 19/09/2014 - 10:47:07
Tuần 68 - 69

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-09-2014

Lớp nghỉ cúp điện

 

 

THỨ HAI

29-09-2014

Thiết kế Tạp Chí(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ TƯ

24-09-2014

Thiết kế Tạp Chí(3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

THỨ TƯ

01-10-2014

Thiết kế Tạp Chí(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ SÁU

26-09-2014

Thiết kế Tạp Chí(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

THỨ SÁU

03-10-2014

Copywrite(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

Lớp GD23-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-09-2014

Thiết kế Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ HAI

29-09-2014

Thiết kế Brochure & Catalog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

24-09-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

01-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

26-09-2014

Thiết kế Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ SÁU

03-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

Lớp GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-09-2014

Thiết kế Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ HAI

29-09-2014


Thiết kế Brochure & Catalog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

24-09-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

01-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

26-09-2014

Thiết kế Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ SÁU

03-10-2014

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.