Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm, 30/10/2014 - 14:19:59
Tuần 74 - 75

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-11-2014

Lớp Nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-11-2014

Thiết kế Website(7)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4 

THỨ TƯ

05-11-2014

Thiết kế Website (5)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

THỨ TƯ

12-11-2014

Thiết kế Website(8)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

THỨ SÁU

07-11-2014

Thiết kế Website (6)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

THỨ SÁU

14-11-2014

Thiết kế Website(9)

Gv: Lai Văn Đồng

CL4

 

Lớp GD23-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-11-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ HAI

10-11-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

05-11-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

12-11-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Portfolio cho thường trực Trung Tâm

CL8

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

07-11-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

14-11-2014


Thiết kế Lịch – Thiếp(5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8


 

Lớp GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-11-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ HAI

10-11-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

05-11-2014

Lớp nghỉ


 

THỨ TƯ

12-11-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Portfolio cho thường trực Trung Tâm

CL8

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

07-11-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

14-11-2014

Thiết kế Lịch – Thiếp(5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8


 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.