Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Hai, 05/02/2018 - 15:40:11
Tuần 70 - 71

 

Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

26-01-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

21-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

28-01-2018

Hướng dẫn Tốt nghiệp (8)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

23-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

02-03-2018

Nghỉ

 


Lưu ý: Học viên nộp bài Tốt nghiệp về Trung tâm từ ngày 26/02 đến ngày 03/03/2018

            Lịch dự kiến chấm Tốt nghiệp 07/03/2018

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.