Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 25/11/2017 - 11:24:35
Tuần 58 - 59

Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (8)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Đăng ký đề tài TN

CL4

 

 

THỨ HAI

20-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (10)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

29-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (9)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

22-11-2017


Xử lý Kỹ xảo (11)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp đề tài đăng ký TN cho thường trực Trung tâm

Nộp đề tài đăng ký TN cho thường trực Trung tâm trước 11g

 

THỨ SÁU

01-12-2017

Nghỉ

CL4

 

THỨ SÁU

24-11-2017

Nghỉ

 


 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.