Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 16/09/2017 - 10:45:51
Tuần 48 - 49

 

Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-09-2017

Video Capture (4)

Gv: Vũ Mạnh Tư

CL4

 

THỨ HAI

25-09-2017

Xử lý âm thanh (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

20-09-2017

Video Capture (5)

Gv: Vũ Mạnh Tư

Nộp bài Kịch bản Phân cảnh lời cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 20g30 bài Học Viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

27-09-2017

NGHỈ

CL4

THỨ SÁU

22-09-2017

Xử lý âm thanh (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

 

THỨ SÁU

29-09-2017

NGHỈ

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.