Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Bảy, 09/12/2017 - 12:36:42
Tuần 60 - 61

 

Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-12-2017

Hướng dẫn Tốt nghiệp (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

 

THỨ HAI

18-12-2017

Nghỉ

CL4

THỨ TƯ

13-12-2017

Nghỉ

CL4

 

THỨ TƯ

20-12-2017

Hướng dẫn Tốt nghiệp (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

 

THỨ SÁU

15-12-2017

Hướng dẫn Tốt nghiệp (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài xử lý kỹ xảo cho Thường trực Trung  tâm

CL4

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn và không đủ điều kiện tiếp tục làm đồ án TN và học lại môn này

 

 

THỨ SÁU

22-12-2017

Nghỉ

 


 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.