Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 06/01/2018 - 09:02:55
Tuần 64 -65

 Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-01-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

15-01-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

10-01-2018

Hướng dẫn Tốt nghiệp (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

17-01-2018

Hướng dẫn Tốt nghiệp (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

12-01-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

19-01-2018

Nghỉ

 


 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.