Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Bảy, 14/10/2017 - 11:16:26
Tuần 52 - 53

 Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-10-2017

Biên tập phim (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

 

 

THỨ HAI

23-10-2017

Biên tập phim (6)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

THỨ TƯ

18-10-2017

Biên tập phim (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

 

THỨ TƯ

25-10-2017

Biên tập phim (7)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

THỨ SÁU

20-10-2017

Biên tập phim (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

 

THỨ SÁU

27-10-2017

Biên tập phim (8)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4


 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.