Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Bảy, 28/10/2017 - 10:54:00
Tuần 54 - 55

  

Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-10-2017

Biên tập phim (9)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

 

 

THỨ HAI

06-11-2017

Biên tập phim (12)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

THỨ TƯ

01-11-2017

Biên tập phim (10)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

 

THỨ TƯ

08-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

03-11-2017

Biên tập phim (11)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4

 

THỨ SÁU

10-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4


 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.