Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 20/01/2018 - 15:45:59
Tuần 66 - 67

 Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-01-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

29-01-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

24-01-2018

Hướng dẫn Tốt nghiệp (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

31-01-2018

Hướng dẫn Tốt nghiệp (7)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

26-01-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

02-02-2018

Nghỉ

 


Lưu ý: Học viên nộp bài Tốt nghiệp về Trung tâm từ ngày 26/02 đến ngày 03/03/2018

            Lịch dự kiến chấm Tốt nghiệp 07/03/2018

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.