Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 23/12/2017 - 16:16:57
Tuần 62-63

 Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-12-2017

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

01-01-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

27-12-2017

Hướng dẫn Tốt nghiệp (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

03-01-2018

Hướng dẫn Tốt nghiệp (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

29-12-2017

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

05-01-2018

Nghỉ

 


 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.