Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 18/08/2017 - 10:43:28
Tuần 46 - 47

 

Lớp FD 03-B (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-09-2017

NGHỈ LỄ

CL6

 

THỨ HAI

11-09-2017

Video Capture (1)

Gv: Vũ Mạnh Tư

CL6

THỨ TƯ

06-09-2017

NGHỈ 

CL6

 

THỨ TƯ

13-09-2017

Video Capture (2)

Gv: Vũ Mạnh Tư

CL6

THỨ SÁU

08-09-2017

NGHỈ 

CL6

 

THỨ SÁU

15-09-2017

Video Capture (3)

Gv: Vũ Mạnh Tư

CL6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.