Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Hai, 14/08/2017 - 15:18:50
Tuần 40 - 41

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-07-2017

Thiết kế ảnh động (5)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

 

THỨ HAI

31-07-2017

Thiết kế ảnh động (7)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

THỨ TƯ

26-07-2017

Thiết kế ảnh động (6)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

 

THỨ TƯ

02-08-2017

Thiết kế ảnh động (8)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6

THỨ SÁU

28-07-2017

Kịch bản phân cảnh viết (6)

Gv: Vũ Đình Thục

CL6

 

THỨ SÁU

04-08-2017

Thiết kế ảnh động (9)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL6


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.