Hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018
Thứ Hai, 16/01/2017 - 10:15:21
Tuần 16 - 17

 

Lớp FD03-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

Photoshop CS5  (14)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL6

 

THỨ HAI

13-02-2017

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

08-02-2017

Photoshop CS5  (15)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL6

 

THỨ TƯ

15-02-2017

Photography  (1)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL6

THỨ SÁU

10-02-2017

Thi hết môn Photoshop CS5

CL6

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Photography  (2)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.