Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 27/07/2019 - 14:44:38
Tuần 32-33

   Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Photoshop CC  (20)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

31-07-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Photoshop CC  (21)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

02-08-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Photoshop CC  (22)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Nhiếp ảnh  (3)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Nhiếp ảnh  (1)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Nhiếp ảnh  (4)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

THỨ SÁU

02-08-2019

Nhiếp ảnh  (2)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Nhiếp ảnh  (5)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Studio, Lầu 10

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.