Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020
Thứ Bảy, 22/06/2019 - 14:33:00
Tuần 27-28

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Nhiếp ảnh (8)

Gv: Biện Xuân Trường

Studio,Lầu10

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

Photoshop CC

Thi giữa môn

CL4, Lầu9

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

PhotoshopCC (16)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

PhotoshopCC (17)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.