Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020
Thứ Bảy, 11/05/2019 - 15:42:26
Tuần 21 - 22

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Illustrator CC

Thi kết thúc môn

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

20-05-2019

PhotoshopCC (3)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

PhotoshopCC (1)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-05-2019

PhotoshopCC (4)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

PhotoshopCC (2)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-05-2019

PhotoshopCC (5)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Illustrator CC (19)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

20-05-2019

PhotoshopCC (2)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

Illustrator CC

Thi kết thúc môn

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-05-2019

PhotoshopCC (3)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

PhotoshopCC (1)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-05-2019

PhotoshopCC (4)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.