Hôm nay, Thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 25/05/2019 - 14:49:25
Tuần 23 - 24

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Nhiếp ảnh (1)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

CL6,Lầu9

 

THỨ HAI

03-06-2019

Nhiếp ảnh (2)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

CL6,Lầu9

THỨ TƯ

29-05-2019

PhotoshopCC (6)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6,Lầu9

 

THỨ TƯ

05-06-2019

PhotoshopCC (8)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6,Lầu9

THỨ SÁU

31-05-2019

PhotoshopCC (7)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6,Lầu9

 

THỨ SÁU

08-06-2019

PhotoshopCC (9)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6,Lầu9

 

 

chủ nhật

09-06-2019

Nhiếp ảnh (3)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Bưu điện Thành phố

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

PhotoshopCC (5)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

 

THỨ HAI

03-06-2019

PhotoshopCC (8)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

C10,Lầu9

THỨ TƯ

29-05-2019

PhotoshopCC (6)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

 

THỨ TƯ

05-06-2019

PhotoshopCC (9)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

THỨ SÁU

31-05-2019

PhotoshopCC (7)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

 

THỨ SÁU

07-06-2019

PhotoshopCC (10)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.