Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020
Thứ Sáu, 26/04/2019 - 14:50:10
Tuần 19 - 20

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

06-05-2019

Illustrator CC (17)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ lễ

 

 

THỨ TƯ

08-05-2019

Illustrator CC (18)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

03-05-2019

Illustrator CC (16)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-05-2019

Illustrator CC (19)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

06-05-2019

Illustrator CC (16)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ lễ

 

 

THỨ TƯ

08-05-2019

 Illustrator CC (17)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

03-05-2019

Màu sắc & bố cục phần 2 (3)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-05-2019

Illustrator CC (18)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.