Hôm nay, Thứ Hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019 - 12:09:48
Tuần 17 - 18

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-04-2019

Nghỉ lễ giổ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

22-04-2019

Illustrator CC (13)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

17-04-2019

Illustrator CC (12)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-04-2019

Illustrator CC (14)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

19-04-2019

Màu sắc & bố cục phần 2 (3)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-04-2019

Illustrator CC (15)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-04-2019

Nghỉ lễ giổ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

22-04-2019

 Lớp Nghỉ

THỨ TƯ

17-04-2019

Illustrator CC (14)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-04-2019

Illustrator CC (15)

GV: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

19-04-2019

Màu sắc & bố cục phần 2 (1)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-04-2019

Màu sắc & bố cục phần 2(2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL3, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.