Hôm nay, Thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 08/06/2019 - 12:03:34
Tuần 25 - 26

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

PhotoshopCC (10)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-06-2019

PhotoshopCC (12)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

12-06-2019

PhotoshopCC (11)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

 

THỨ BA

18-06-2019

Nhiếp ảnh (6)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

18h00-21h00

THỨ SÁU

14-06-2019

Nhiếp ảnh (4)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-06-2019

PhotoshopCC (13)

GV: ThS. Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

CHỦ NHẬT

16-06-2019

Nhiếp ảnh (5)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

Chùa Diệu pháp

 

THỨ SÁU

21-06-2019

Nhiếp ảnh (7)

Gv: Biện Xuân Trường

Studio, Lầu 10

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

PhotoshopCC (11)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

 

THỨ HAI

17-06-2019

PhotoshopCC

Thi giữ môn PhotoshopCC

C10, Lầu9

THỨ TƯ

12-06-2019

PhotoshopCC (12)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

 

THỨ TƯ

19-06-2019

PhotoshopCC (14)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

THỨ SÁU

14-06-2019

PhotoshopCC (13)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

 

THỨ SÁU

21-06-2019

PhotoshopCC (15)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10,Lầu9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.