Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020
Thứ Sáu, 12/07/2019 - 10:55:33
Tuần 29-30

   Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

PhotoshopCC (14)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm.

CL4, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

22-07-2019

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-07-2019

PhotoshopCC (15)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL4,Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

PhotoshopCC (18)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

PhotoshopCC (16)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL4,Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-07-2019

PhotoshopCC (19)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

PhotoshopCC (18)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-07-2019

PhotoshopCC (21)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

PhotoshopCC (19)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

PhotoshopCC (22)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

PhotoshopCC (20)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-07-2019

PhotoshopCC (23)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.