Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019
Thứ Sáu, 28/12/2018 - 10:37:45
Tuấn 1 - 2

 

Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

 

 

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

26-01-2019

 

 

 

THỨ TƯ

02-01-2019

Drawing (1)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

104

Lầu 10

THỨ SÁU

28-12-2018

 

 

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Drawing (2)

Gv: Ths. Nguyễn Ngọc Vinh

104

Lầu 10

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

 

 

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

26-01-2019

 

 

 

THỨ TƯ

02-01-2019

Drawing (1)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104

Lầu 10

THỨ SÁU

28-12-2018

 

 

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Drawing (2)

Gv: Ths. Biện Xuân Trường

104

Lầu 10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.