Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 08/12/2018 - 10:39:14
Tuần 85 - 86

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)                                                 

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

Portfolio (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân 

Nộp bài TK web cho TT Trung tâm

CL7, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

17-12-2018

Portfolio (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài Portpolio sau 1 tuần 

24-12-2018

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

19-12-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

14-12-2018

Portfolio (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

Nghỉ

  

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

Portfolio (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

Nghỉ


Nộp bài Portfolio cho TT Trung tâm

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

12-12-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

19-12-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

14-12-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

21-12-2018

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.