Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Chủ nhật, 25/11/2018 - 13:26:04
Tuần 83-84

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)                                                 

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Thiết Kế Website (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

Thiết Kế Website (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài TK web sau 1 tuần 10-12-2018

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

05-12-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

30-11-2018

Thiết Kế Website (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

Portfolio (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL7, Lầu 9

  

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Portfolio (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL7, Lầu 9 

 

THỨ HAI

03-12-2018

Portfolio (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL7,Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

05-12-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

30-11-2018

Portfolio (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài TK web cho TT Trung tâm

CL7, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

07-12-2018

Portfolio (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL7, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.