Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Bảy, 15/09/2018 - 18:27:24
Tuần 73 - 74

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (5)

Gv: Ths. Lâm Yến Như 

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

24-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (6)

Gv: Ths. Lâm Yến Như 

CL3, Lầu 9 

THỨ TƯ

19-09-2018

Nghỉ 

 

THỨ TƯ

26-09-2018

Nghỉ 

THỨ SÁU

21-09-2018

Thiết kế Brochure Catalogue (3)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

28-09-2018

Thiết kế Brochure Catalogue (4)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL3, Lầu 9

 

 Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL3,Lầu 9

 

THỨ HAI

24-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (7)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Tạp chí sau 2 tuần 08-10-2018

CL3,Lầu 9

THỨ TƯ

19-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (6)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

26-09-2018

Thiết Kế Lịch thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

21-09-2018

Thiết Kế Website (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

28-09-2018

Thiết Kế Website (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL3, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.