Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 26/10/2018 - 10:16:43
Tuần 79 - 80

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Thiết Kế Website (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

31-10-2018

Thiết kế Lịch thiệp (3)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Thiết kế Lịch thiệp (4)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

02-11-2018

Thiết Kế Website (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Thiết Kế Website (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

 

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Thiết Kế Website (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

 

THỨ HAI

05-11-2018

Thiết Kế Website (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7,Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

Thiết Kế Lịch thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

 

Nộp bài TK Lịch thiệp  ngày 09-11-2018

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

02-11-2018

Thiết Kế Website (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Thiết Kế Website (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

Nộp bài TK Lịch thiệp  cho TT Trung tâm

 

CL7, Lầu 9

 

 

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.