Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 01/09/2018 - 07:42:46
Tuần 71 - 72

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-09-2018

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

10-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (4)

Gv: Ths. Lâm Yến Như 

CL3, Lầu 9 

THỨ TƯ

05-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (3)

Gv: Ths. Lâm Yến Như 

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

12-09-2018

Nghỉ 


THỨ SÁU

07-09-2018

Nghỉ 

 

THỨ SÁU

14-09-2018

Thiết kế Brochure Catalogue (3)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng - Nghỉ 

CL3, Lầu 9

 

 

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-09-2018

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

10-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL3,Lầu 9

THỨ TƯ

05-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (1)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

12-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

07-09-2018

Thiết Kế Tạp chí (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

Nộp bài Poster cho thường trực TT

CL3, Lầu 9


Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

14-09-2018

Nghỉ 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.